English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                

Ziemia Lwowska obfituje w osobliwości przyrody, interesujące zabytki historii i kultury, których zwiedzanie jest nader atrakcyjne.

Wśród podmiejskich miejscowości rekreacyjnych, polecamy odwiedzić Winniki i Brzuchowice, słynące z pięknych krajobrazów, klimatu, sosnowych, dębowych i bukowych lasów. Jadąc do Winnik krętą malowniczą drogą, której widoki przypominają Szwajcarię, miniemy kryjący wiele osobliwości przyrody rezerwat biosferyczny - Czartowską Skałę (grupę stromych skał na szczycie zalesionego wzgórza, o najwyższym punkcie 414 m n.p.m.). W Wirnikach czynny jest piękny rzymskokatolicki kościół barokowy (arch. B. Meretyn, 1738). W Brzuchowicach można zobaczyć wiele ładnych willi z lat 1900-1939, pracownię-nuzeum znanego współczesnego izeźbiarza ukraińskiego Piotra Dzyndry, dawny kościół, obecnie cerkiew (arch. M. Nikodemowicz, 1927) i nowy zespół rzymskokatolickiego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej.

Z dalszych okolic, przede wszystkim, radzimy zwiedzić zabytkowe miasto Żółkiew (25 km od Lwowa). To miasto-twierdza, stanowiące niepowtarzalny zespól architektoniczny, posiada po Lwowie najwięcej cennych zabytków spośród wszystkich miast Ziemi Lwowskiej. W 1594 roku hetman St. Żółkiewski założył miasto, budując je według głęboko przemyślanego planu architekta Pawia Szczęśliwego. W końcu XVII w. Żółkiew była jedną z rezydencji króla Jana III i stanowiła ważny ośrodek rozwoju sztuk pięknych. Większość wyróżniających się budowli wzniesiono w XVII-XVIII w. Przed zamkiem wewnątrz murów obronnych znajduje się Rynek (obecnie - plac Wiecowy), którego pierzeje tworzyły budynki mieszkalne z podcieniami, dziś częściowo zachowanymi. Na Rynku w miejscu starego ratusza koło bramy Glińskiej, na początku XX w. powstał nowy ratusz. Nad placem dominuje monumentalny późnorenesansowy rzymskokatolicki kościół parafialny św. Wawrzyńca (arch. Paweł Szczęśliwy, Paweł Rzymianin, Ambroży Przychylny, 1606-1618). W kościele warto obejrzeć okazałe rzeźbiarskie nagrobki rodzinne Daniłowiczów, Żółkiewskich i Sobieskich z XVII w. Świątynia została przywrócona kultowi religijnemu w 1989 r. Nieco dalej w kierunku północnym znajduje się zespół klasztoru OO. Bazylianów z cerkwią Bożego Narodzenia (XVII-XX w.). W cerkwi ciekawe są freski Juliana Bucmaniuka z lat 1930. Na północny wschód od Rynku położona jest synagoga z ażurową renesansową attyką (arch. Piotr Beber, 1687). Od niej można przejść do pobliskiego klasztoru i kościoła OO. Dominikanów (XVII - pocz. XX w.), w którym obecnie czynna jest greckokatolicka cerkiew św. Jozafata. Na dawnych przedmieściach Żółkwi można zwiedzić dwie stare drewniane cerkwie - Świętej Trójcy (1720) oraz Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy (1705, ikonostas 1710-1727).

Od Żółkwi, pokonując odległość 12 km, dojedziemy do wsi Krechów. Znajduje się tu greckokatolicki klasztor OO. Bazylianów, w którym działa obecnie Seminarium Duchowne. Zespół klasztorny z XVII-XVIII w. składa się z cerkwi św. Mikołaja i trzech skrzydeł z celami mnichów, otoczonych potężnymi murami obronnymi z wieżami-dzwonnicami oraz basztami wjazdowymi. Klasztor powrócił do nowego życia po gruntownej renowacji, przeprowadzonej w 1. 1990-1997 pod kierunkiem arch. S. Cymbaluka.

Przejeżdżając przez region żółkiewski, można się zachwycać pięknymi krajobrazami z licznymi jeziorami na terenie rezerwatu przyrody „Roztocze".

Na wschód od Lwowa prowadzi ciekawa wycieczka samochodowa, obecnie nazywana trasą „Złotej Podkowy". Pozwala ona zwiedzić szereg dawnych zamków. Trasa początkowo biegnie autostradą Lwów-Kijów. Za wsią Dzia-dyłów można zboczyć z trasy aby odwiedzić Zadwórze (30 km od Lwowa). Miejscowość ta słynie jako „Polskie Termopile". W czasie wojny z bolszewikami oddział polskiej piechoty 17 sierpnia 1920 r. powstrzymał tutaj natarcie na Lwów wielkich sił konnicy Budionnego. W bitwie pod Zadwórzem zginął cały oddział - 318 polskich żołnierzy. Ich bohaterstwo upamiętnia kopiec usypany obok linii kolejowej.

Wróciwszy na autostradę, niebawem wjeżdżamy do Buska (50 km od Lwowa) - miasta znanego od 1097 r. Godny uwagi jest tu czynny kościół rzymskokatolicki wzniesiony w 1780 r., a także klasycystyczny pałac Badenich z 1810 r., otoczony parkiem. Na buskim cmentarzu zachowana jest (niedawno odnowiona) kwatera żołnierzy polskich poległych w 1920 r.

Jadąc szosą kijowską, w odległości 75 km od Lwowa, zobaczymy po lewej stronie na wysokim wzgórzu Zamek Oleski - wspaniały zabytek architektury i historii XIII-XVIII w. W XIV w. była to potężna staroruska twierdza. W okresie XV-XVI w. zamek stał się magnacką rezydencją (od 1605 r. należącą do Jana Daniłowicza) i w 1. 20. XVII w. został przebudowany w duchu włoskiego renesansu. W 1629 r. z małżeństwa Jakuba Sobieskiego i Teofili z Daniłowiczów urodził się tutaj przyszły król Polski Jan III Sobieski, który później , często tu mieszkał i zgromadził w zamku liczne dzieła sztuki. W XVIII w. zamek przeszedł na własność Rzewuskich. Po gruntownej renowacji w 1965-1975 utworzono tu rezerwat architektoniczno-historyczny i muzeum, dział Lwowskiej Galerii Sztuki. Na zamku zebrano setki rzadkich dzieł malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej X-XIX w. Wśród nich znajdują się ikony, portrety, sceny mitologiczne i rodzajowe, martwe natury, wielkie obrazy batalistyczne („Bitwa pod Wiedniem" pędzla Martino Altomontego, 1692), meble, gobeliny oraz spora kolekcja rzeźby szkoły lwowskiej z XVI-XVIII w. Nieopodal zamku położony jest dawny klasztor i kościół OO. Kapucynów fundacji Rzewuskich z 1739 r. (arch. M. Dobrawski), obecnie wchodzący w skład rezerwatu i przystosowany do potrzeb muzeum. Zamek i klasztor otacza malowniczy park z sadzawką i kilkoma zachowanymi kamiennymi rzeźbami z XVII-XVIII w.

Przy rynku w Olesku stoi dawny kościół parafialny Świętej Trójcy, zbudowany w XVI w., obecnie czynny jako cerkiew prawosławna. We wnętrzu znajdują się późnorenesan-sowe marmurowe nagrobki Jana Koniecpolskiego (t 1610) i dziada Jana III Sobieskiego, wojewody ruskiego, Jana Daniłowi-cza (1570-1628), przypuszczalnie dłuta J. Pjistera.

Niedaleko od Oleska położony jest zamek w Podhorcach - niezwykle cenny zabytek architektury renesansu. Zamek zbudował na zamówienie wielkiego hetmana koronnego Stanisława Koniecpolskiego włoski architekt Andrea Dell’Aqua w 1. 1637-1641. Późniejszymi właścicielami byli Jan III Sobieski, Rzewuscy (1720-1865) i Sanguszkowie (1865-1939). Do zespołu zamkowego wchodzą: pałac, otoczony fortyfikacjami z wałami, bastionami i fosą; barokowy kościół św. Józefa (arch. K. Romanus, rz. S. Fesinger, 1752-1766); brama wjazdowa oraz piękny „włoski" park z XVIII w. ze starymi lipami. Podhorecki zamek jest filią Lwowskiej Galerii Sztuki, obecnie przechodzi gruntowną renowację i konserwację. We wsi Podhorce warto zobaczyć także ładną drewnianą cerkiew św. Michała (1720), zabytek budownictwa ludowego. Przy cerkwi jest cmentarz XVI -XVIII w., a na nim kaplica-grobowiec. Zasługuje na uwagę również odnowiony unicki klasztor OO. Bazylianów, założony w XIII w., a przy nim barokowa cerkiew z 1726 r. z ikonostasem autorstwa P. Giżyckiego. Przed Podhorcami leży staroruska osada Pleśnisko (XII w.).

Jedziemy dalej do Złoczowa, gdzie znajduje się jeszcze jedna filia Lwowskiej Galerii Sztuki - Zamek Złoczowski. Wzniesiony w 1. 30. XVII w. w postaci cytadeli z bastionami, w XVII-XVIII w. zamek należał do Sobieskich i Radziwiłłów. Zamek usytuowany jest na wzgórzu i otoczony wałami, wyłożonymi ciosanym kamieniem. Na dziedzińcu zamku stoi późnorene-sansowy Wielki Pałac i Pawilon Chiński. W samym Złoczowie godne uwagi są dwie świątynie: rzymskokatolicki kościół pw. Wniebowzięcia NMP (1730 r.) z zachowanym zabytkowym wyposażeniem, czynny nieprzerwanie po II wojnie światowej, oraz greckokatolicka cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (dawny kościół parafialny, wzniesiony w 1626 r. z fundacji Jakuba Sobieskiego). Na złoczowskim cmentarzu znajduje się kaplica-mauzoleum Polaków poległych w 1919 r., zbudowana w 1923 r.

W odległości 27 km na południe od Złoczowa znajduje się renesansowy zamek w Pomorzanach, wzniesiony w drugiej połowie XVI w. i znacznie rozbudowany w 1685 r. przez króla Jana III Sobieskiego (arch. przypuszczalnie był Charles Benoit).

Jeszcze jedną dawną twierdzę napotkamy po drodze - 14 km za Przemyślanami. We wsi Swirz na wzniesieniu nad rzeką i jeziorem położony jest zamek w Świrzu, zbudowany w XVI - połowie XVII w. Należał on do rodów Swirskich i Cetnerów, w 1. 1907-1939 był własnością hrabiów Lamezan de Salins. Nieopodal zamku znajduje się renesansowy kościół z 1546 r. (obecnie cerkiew greckokatolicka).

Ze Swirza droga powrotna do Lwowa prowadzi przez starodawne miasteczko Bóbrkę. Ciekawy jest tutaj kościół obronny ufundowany w 1405 r. Dalej za wsią Wodniki mijamy ruiny majestatycznego zamku Ostrogskich w Starym Siole (wzniesionego przez arch. Ambrożego Przychylnego w 1. 1584-1589; rozbudowanego w 1. 1642-1649). Na początku XVIII w. zamek należał do Adama Mikołaja Sieniawskiego, który przeniósł tutaj ze Lwowa swój arsenał. W XVIII-XIX w. zamek był w rękach Czartoryskich i Potockich. Obronne mury zamku o wysokości 14-16 m zamykają obszar o powierzchni ponad 2 ha.

W kierunku południowym lub południowo-zachodnim od Lwowa można zrobić wycieczkę w Karpaty, słynące z malowniczych krajobrazów, wiekowych lasów, leczniczych źródeł i czystych rzek. Są tu bogate możliwości zarówno dla letniej jak i zimowej turystyki i wypoczynku. W Beskidach Skolewskich - w miejscowościach Sławsk, Skole i Tysowiec, znajdują się popularne ośrodki sportów zimowych, hotele, kempingi, sanatoria. We wsi Urycz można obejrzeć szczątki staroruskiej skalnej twierdzy Tustań (IX-XIII w.) - unikatowego zabytku architektury obronnej.

U podnóża Karpat, w ekologicznie czystej strefie o łagodnym klimacie, leży miasto Truskawiec słynne uzdrowisko balneologiczne. Dzisiejszy Truskawiec ma 19 sanatoriów, 20 pensjonatów, obozy uzdrowiskowe dla dzieci. Przyjeżdża tutaj na kurację (w szczególności korzystając z niezwykłych właściwości leczniczych zdrojów mineralnej wody „Naftusia") i wypoczynek jednocześnie od 15 do 18 tys. osób z różnych stron.

Oprócz wód i zakładów kuracyjnych Truskawiec znany jest z wielu interesujących zabytkowych drewnianych willi z końca XIX i początku XX w. w stylach „szwajcarskim", secesyjnym i zakopiańskim. Takimi są, na przykład, „Sariusz" (dziś mieści się tu Truskawieckie Muzeum Historyczne), Świtezianka" (pensjonat), „Eden" (sanatorium „Berizka"), „Grażyna" (dawna willa burmistrza Drohobycza i właściciela Truskawca Rajmunda Jarosza, zbudowana w 1925 r., obecnie Muzeum artysty-malarza W. Biłasa). Warto zwiedzić obszerny park w pejzażowym stylu „angielskim", założony w końcu XIX w., z drewnianymi pawilonami i pomnikiem A. Mickiewicza (dłuta T. Barącza, 1900). Czynny jest kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1913 r. Skuteczną balneologiczną kurację zapewnia także pobliskie uzdrowisko Morszyn. Niedaleko Morszyna leży miasto Stryj. Zwiedzając charakterystyczną dla końca XIX - pocz. XX w. zabudowę miasta, można zobaczyć rzymskokatolicki kościół pw. Narodzenia NMP* (wzniesiony w 1891 r.) z koronowanym obrazem Tronującej Matki Boskiej (pędzla F. Cynka) w głównym ołtarzu. Kościół ten był jednym z nielicznych, które pozostawały nieprzerwanie czynne po 1944 r.

Obok Truskawca (9 km) leży starożytny Drohobycz. Warto zwiedzić śródmieście z kościołem farnym z XV w., cmentarz z cennymi rzeźbiarskimi nagrobkami, synagogę, Muzeum Artystyczne Ziemi Drohobyckiej, w któiym eksponowane są m.in. portrety sarmackie z XVIII w., obrazy malarzy polskich z XIX - początku XX w. Niektóre stare ulice Drohobycza zachowują jeszcze ślady magicznej aury odzwierciedlonej w twórczości Brunona Schulza (1892-1942), polsko-żydowskiego pisarza i artysty grafika - „genius loci" tego miasta.

Dalej nasza podróż prowadzi do Sambora, typowego dla dawnej Galicji miasteczka, z ciekawymi zabytkami mieszkalnej i sakralnej architektury. Czynny jest tu rzymskokatolicki późnogotycki parafialny kościół z XV-XVI w., który przetrwał cały okres powojenny.

W drodze powrotnej do Lwowa przejeżdżamy przez miasteczko Rudki. W krypcie tutejszego kościoła (zbudowanego w 1. 1685-1728) znajduje się grobowiec Aleksandra Fredry i jego rodziny. W pobliżu Rudek leży wieś Wisznia (dawniej Beńkowa Wisznia) z pałacem Fredrów z XVIII w.

 
Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)