English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                
Wołyń

Podróż Wołyniu przywiduje spływ przez lasy i trzciny ciekawej rzeki Stochód - Ukraińskiej Amazonki, jak jeszcze ją nazywa. Podróż najdłuższą w Europie z czynnych kolei wąskotorowych do samego serca prypeckich lasów i bagien. Podróże rowerowe w jednym z najmniej zurbanizowanych na świecie regionów - gdzie ludzie żyją w drewnianych domach sam na sam z naturą, jeżdżą końmi, żywią się z pól i lasów i rzek i mówią swoją gwarą. Odwiedzimy dwie atrakcji turystyczne odniesione do „cudów Ukrainy” - Słupy Bazaltowe i Tunel Miłości a także ogromną twierdzę w Tarakanowie. I na koniec będziemy mieli malowniczy spływ rzeką Słucz, wzdłuż której w okresie międzywojennym ciągnęła się granica między Rzeczpospolitą i ZSRR. Podróżując Wołyniu w okresie letnim warto zadbać o ochronie przed komarami.

Wśród rozległych nisko położonych równin bagiennych na Wołyniu rzadko występują pojedyncze pagórki i wzgórza.

Klimat Wołynia - umiarkowany kontynentalny z ciepłym wilgotnym latem i łagodną ale pochmurną zimą. Wołyń z jej szerokimi dolinami rzek i terenami bagiennymi należą do dorzecza rzeki Dniepr. Największe rzeki Wołyniu - Prypeć, Słucz, Styr, Stochód, Turja. Typową częścią krajobrazu Wołynia też są jeziora.

Lasy - to chyba najbardziej charakterystyczną cechą krajobrazu Wołynia. Główne gatunki drzew to są sosna (57,4%), dąb (20,6%), brzoza (10,2%), olsza czarna, grab. Flora Wołynia niezwykle bogata i zróżnicowana. Istnieje około 100 gatunków roślin leczniczych, 90 gatunków roślin witaminowych, ponad 90 gatunków roślin wykorzystywanych jako barwniki. Wiele miodonośnych roślin (około 200 gatunków) powoduje tu znaczny rozwój pszczelarstwa.

Fauna na Wołyniu jest nie mniej urozmaicona. Istnieje ponad 60 gatunków ssaków (ze stu, które występują na Ukrainie), 276 gatunków ptaków (z 350), ponad 30 gatunków ryb. Taka rozmaitość flory i fauny Wołynia powoduje rozwój rolnictwa.

Warunki przyrodnicze Wołyniu zajmują ważne miejsce w życiu miejscowej ludności. Rdzenna ludność mówi zachodnio-poleskim dialektem są w większości prawosławni.


Program Podróży Wołyniu

Dzień 1. Spływ rzeką Stochód od wioski Huliwka

Dzień 2. Spływ rzeką Stochód lub wycieczka rowerowa – nocleg w wiosce Nowe Czerwyszsza

Dzień 3. Spływ Stochódem lub rowerowa wycieczeka do miasta Liubieszów. Nocleg w Liubieszówie.

Dzień 4. Wycieczka rowerowa w serce prypeckich lasów. Podróż koleją waskotorową od wioski Ostriwske do Zaricznoho i z powrotem (9.49 - 11.07 14.03 - 15.22) Obóz w lesie nad jeziorem Horomne. Opcjonalnie – wędkarstwo.

Dzień 5. Obóz nad jeziorem Horomne. Lokalne wędrówki w lesie. Powrót do cywilizacji kolejką wąskotorową (przybycie do Antonówki - 18.05) Nocleg w Sarnach.

Dzień 6. Spływ rzeką Słucz. Sokołowi góry. Obóz nad rzeką.

Dzień 7. Spływ rzeką Słucz. Nocleg w Równem.

Dzień 8. Podróż rowerowa Kostopól – Berestowiec (Słupy Bazaltowe) - Kłewań (Tunel Miłości). Nocleg w Dubno.

Dzień 9. Podróż rowerowa Dubno – Tarakanów. Zwiedzanie twierdzy Tarakanów fort. Powrót do Lwowa.

 
Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)