English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)

PostHeaderIcon Przewozy Pasażerskie Warszawa - Lwów - Warszawa

Regularne przejazdy komfortowym busem: WARSZAWA - LWÓW i LWÓW - WARSZAWA.

15€ / 65 PLZ / 400 UAH

Indywidualne transfery z/do lotnisk MODLIN, CHOPIN, BALICE a także inne punkty docelowe w Ukrainie i po całej Europie.

Zadać pytanie i/lub zamówić przejazd

Obejrzeć szlak

tel: (+38) 050-57-39-100; (+48) 534-341-100

                                                

Piesza wycieczka w Parku Znesinnia we Lwowie

Piesza wycieczka w Parku Znesinnia

Park, uwzględniając jego centralne ulokowanie i niemałe terytorium, przeszyty, bez przesady, setkami ścieżek, każda z których może być trasą dla pieszej wycieczki. Jednak, z perspektywy poznawczej, ciekawą wydaje się dosyć długa trasa piesza, którą można rozpocząć, idąc z śródmieścia, od górnej części ul. Krzywonosa.

W mieście, gdzie ona łączy się z ul. Opryszkiwską, należy skręcić w prawo i przejść obok placu treningowego sąsiedniego kolegium l do improwizowanej bramy - wejścia do Parku Znesinnia, za którym otwiera się plac zabaw dla dzieci. Nad nim w prawo zdejmuje się góra Lwa (błędnie nazywana Łysą), uwieńczona krzyżem ustawionym tam na znak pamięci o poległych w wojnie aftjańskiej Lwowianach.

Ścieżka wyprowadza do placu w końcu ul. Dowbusza, gdzie znajduje się biuro administracji parku Znesinnia, a nad nim, na pagórku - kościół Sw. Wojciecha. Dalej droga mija jeszcze jeden plac zabaw dla dzieci i przechodzi w ziemne schody, które podnoszą się zachodnim zboczem Kajzerwaldu.

Tu można zwrócić albo całkiem na lewo, żeby zejść na dół, do czary byłej piaskowni i do jeziorka, albo pójść tylko trochę lewiej, przekroczyć niewielkie podniesienie i zejście i wyjść na polankę z drewnianą altaną, z której dobrze widoczna jest cała dzielnica Znesinnia, razem z dolną częścią parku.

Jeśli pójść w prawo i prosto, to dalej trasa przejdzie zaniedbaną i częściowo zrujnowaną drogą wycieczkową, zbudowaną tu jeszcze pod koniec XIX-go w. wzdłuż północnego zbocza Kajzerwaldu. Lecz t- bardziej ciekawe jest pójść w dolną część parku, zwróciwszy w lewo, ścieżką wzdłuż kamieniołomu, który oddziela duży trawnik z jeziorem od cmentarza Znesenskiego. n Uciekając w dół, ścieżka dochodzi do ul. Zakłynskych, która, zawracając w lewo, prowadzi do cerkwi Wniebowstąpienie Pańskiego - świetnego wzorca architektury sakralnej początku XX-go w. Od cerkwi ul. Staroznesenska przechodzi w drogę do Krzywczyc, lecz, jeśli zwrócić z niej w lewo, obok niedawno ustawionej figury Matki Boskiej, to można wyjść na górę Babę albo Rodzaj - miejsce świątyni pogańskiej i osiedlin przedhistorycznych.

Właśnie w okolicach tej góry toczyły się zażarte boje w 1918r. o kontrolę nad węzłem kolejowym Podzamcze, od którego koleje we wschodnim kierunku rozchodziły się na Sokal, Tarnopol i Łyczaków. Dla amatorów kolei ten pagórek jest bardzo wygodnym miejscem dla obserwacji ruchu pojazdów do i ze Lwowa.


Piesza wycieczka po Wysokim Zamku we Lwowie

Piesza wycieczka po Wysokim Zamku

Ten park dla lwowian i gości miasta związany jest głównie z panoramą całego miasta, ponieważ góra z taką samą nazwą wznosi się nad nim, w samym centrum miasta książęcego. Jednak kurhan Unii Lubelskiej, skąd właściwie, i otwiera się widok Lwowa nie jest jedyną ozdobą parku. Trochę niżej, naprzeciw ośrodka telewizyjnego, znajduje się jedyna ocalała ściana zamku Kazimierza, a obok niej - kamienny lew, przeniesiony tu spod Ratusza. Dostać się do tarasu widokowego można dwiema schodowymi drogami, specjalnie przetorowanymi na południowo-wschodnich i zachodnich zboczach góry. Jednak wyjście na kurhan - tylko jedna z «pcji wycieczek po Wysokim Zamku. Jeśli wyjść na główną aleję parku (jej północny łuk) od boku ul. Krzywonosa, i iść nią, nie mijając ostrogi, które opisują formy reliefu samej góry, to w pierwszym kolanie można zobaczyć duży kamień z ledwie zauważalnym napisem po-polsku. Ta bryła, która służyła postumentem pomnika Janowi Sobieskiemu w śródmieściu, została przeniesiona tu po demontażu i przewiezieniu monumentu do Polski.

W mieście, gdzie aleja rozdwaja się, koło zachodnich schodów na kurhan, stoi znak pamiętny - długoletnia obietnica miasta ustawić tutaj pomnik kozackiemu pułkownikowi Maksymowi Krzywonosowi, który po raz pierwszy w historii zdobył nieprzystępną twierdzę podczas wojny B. Chmielnickiego.

Prawe skrzydło alei opisuje łuk dookoła zachodniego zbocza Wysokiego Zamku. W prawo z wierzchu widać dzielnice Podzamcze (z koleją i jednoimienną stacją) i Zamarstyniw, cerkiew - twierdzę Sw. Paraskiewii Piątnicy, zabudowę przemysłową i mieszkalną. W skrajnym zachodnim punkcie pagórka znajduje się grota XIX-go w. z dwoma kamiennymi Iwami i schodami po obu stronach.

Aleja omija pagórek i taras dziecięcy pod nim, i wychodzi do domu ogrodnika i restauracji Wysoki Zamek, skąd zaczyna się jej część brukowana . Na prawo od alei odchodzi zejście do ul. Zamkowej, skąd do centrum miasta - zaledwie 7-10 min pieszo.

Na drodze do Lwowskiego państwowego ośrodka telewizyjnego i ul. Krzywonosa aleja przemija dolny taras widokowy, skąd można pozachwycać się baniami soborów w centralnej części miasta i wieżą Ratuszy.


Piesza wycieczka Wynnykoskim parkiem leśnym

Piesza wycieczka Wynnykoskim parkiem leśnym we Lwowie

Ponieważ park leśny jest w pewnej odległości od miasta, dojechać tu najlepiej albo ze strony Łysynycz (dojazd marszrutką Ns 217), albo jakimkolwiek transportem, który jedzie w kierunku Wynnyk do przystanku Jezioro. Przeważna większość pieszych tras w tą podmiejską strefę przechodzi przez Czatowe skały. Od wskazanego przystanku do nich można dojść drogą, która zaczyna się przy wejściu w park leśny i od razu wzbiera się dosyć drastycznie w górę, przekraczając nasyp byłej drogi kolejowej. Dalej ona staje się bardziej pochyłą i przechodzi wzdłuż prawego zbocza wąwozu, jak długo nie przekracza się z inną drogą prowadzącą od Łysynycz. Na pniach drzew czas od czasu naniesione żółto-białe metkowanie trasy, dlatego szanse zabłądzić w tym lesie bukowym nieduże. Pochyła działka kończy się drastycznym, lecz krótkim podniesieniem do polanki, która wychodzi na wierzchołki kompleksu skał widocznych po lewej stronie. Przeszedłszy trochę dalej, można schodzić niżej, do podstawy skał, które stwarzają wklęsły w stronę polanki półłuk. Tu, w przytułku od wiatru i nawet deszczu (w skrajnej skale jest przyrodniczy łuk) można odpocząć i nawet rozpalić ognisko. Od Czatowych skał do Lwowa można wrócić pieszo, przez Łysynycki las z wyjściem na Trakt Glinianski. Najpierw - serpentyną na dół (droga jest gliniasta i kamienista, w złą pogodę oślizgła, więc lepiej brać turystyczne buty czy chociaż buty biegowe z wysokim sznurowaniem, które utrwala staw stopy), a dalej - całkiem równą, miejscami zabagnioną drogą aż do pierwszej prywatnej zabudowy w okolicach Łysynycz. Za lasem, w prawo, za betonową niewysokim parkanem, można zobaczyć zbiornik wodny. Droga doprowadza na jedną z bocznych ulic Traktu Glinianskiego, którym podróżujące łatwo dostaną się do końcowego przystanku tramwaju Ns2 czy przystanków marszrutek w górnej części ul. Łyczakowskiej.


OPIS NIEKTÓRYCH TRAS PIESZYCH LWOWA (Z OKOLICAMI)

Trasa piesza miejscowego znaczenia 511 (ul. Opryszkiwska - ul. Mnisia góra).

 • Początek trasy jest rozmieszczony przy wejściu w regionalny park landszaftowy Znesinnia z zachodniego kierunku z ulicy Opryszkiwska (18), około 100 m od podnóża góry Wysoki Zamek. Koniec trasy jest rozmieszczony w południowej części Znesinnia - w końcu ul. Mnisia Góra, gdzie ona przecina się z asfaltowaną aleją parkową. Długość trasy wynosi 0.9 km
 • Trasa przechodzi obok pomników przyrody: g. Lwa, g.Stefana, g. Zmijina i pomników architekturnych: cerkiew Josafata i wszystkich ukraińskich męczenników, Muzeum architektury ludowej i bytu, wejście do którego jest rozmieszczone około 200m od znaku końca drogi.
 • Pokrycie drogi: 45% - ścieżka gruntowa, 55% - asfalt.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 512 (ul. jest Leśna - ul. Bogdaniwska).

 • Początek trasy jest rozmieszczony przy wejściu w park Znesinnia ze strony ul. Leśnej. Koniec trasy - taras asfaltowy na przekroczeniu ul. Maruńka oraz Bogdaniwska. Długość trasy-2,1 km.
 • Trasa przechodzi obok pomników przyrody: g.Stefana, g. Zmijina, g. Chomec oraz północną granicę Muzeum architektury ludowej i bytu.
 • Pokrycie drogi: leśna ścieżka gruntowa, 1 % - asfalt.
 • Trudna jest część trasy, która przechodzi obok Muzeum architektury ludowej i bytu. Na ścieżce zdarzają się bardzo wąskie działki (około 0.5m) między muzeum i uboczem grzbietu. Na tej działce również istnieje niebezpieczeństwo słyzgania się w pogodę deszczową i w zimie. Również obok g. Chomec trasa przecina się z koleją z bardzo niską częstotliwością przejazdu pociąga, ale trzeba być bardzo pilnym przy przejściu kolei.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 514 (ul. Miodowej Peczery - w. Łysynyczi).

 • Początek trasy - koniec ul. Miodowej Peczery, powrót na trasę dla motokrosu. Koniec trasy - południowa część w. Łysynyczi (około cerkwi Sw. Paraskiewji). Długość trasy - 4,8 km.
 • Trasa przechodzi obok obiekty przyrodnicze: Miodowa Pezera, dwa źródła przyrodnicze, że posilają jezioro Wynnykiwskie, same jezioro Wynnykiwskie, przyrodnicze wulkaniczne skały - Czarcie Skały.
 • Pokrycie drogi: ścieżka gruntowa, około 100 m- asfalt. Nieporęczna część - przecięcie trasy samochodowej na Wynnyki obok skrętu na jezioro Wynykiwskie, jednak przecięcie jest urządzone pieszym przejściem «zebrą».

Trasa piesza miejscowego znaczenia 517 (ul. Pogulanka - ul. Pasiczna).

 • Początek trasy jest rozmieszczony około CTDJG i ul. Pogulanka, 26. Koniec trasy - ul. Pasiczna, 62A około Liceum bohaterów Krut. Długość trasy-0,8 km.
 • TDroga przechodzi obok przyrodniczego źródła, które jest rozmieszczone na początku parku «Pogulanka» za CTDJG, obok południowej granicy ogrodu botanicznego LNU im. I. Franki.
 • Pokrycie drogi: leśna ścieżka gruntowa.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 518 (ul. Zamkowa - ul. Opryszkiwska)

 • Początek trasy - Zamkowa, 2. Koniec trasy - parking przy ul. Opryszkiwska obok podnóża g. Wysoki Zamek. Długość trasy - 0,9 km.
 • Trasa przechodzi po terytorium parku «Wysoki Zamek» obok podnóża g. Zamkowa, po dwóch stronach trasy jest jedno podniesienie schodowe (piesze) i jedno serpentynowe asfaltowane (samochodowe) na g. Zamkowa. Również jest pomnik Maksimowi Krzywonosowi.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 519 (ul. Czajkowskiego - ul. Witowskiego).

 • Początek trasy - ul. Czajkowskiego,39. Koniec trasy - ul. Witowskiego, naprzeciwko N 23. Długość trasy - 0,9 km
 • Trasa przechodzi po terytorium kompleksu zabudowań obronnych końca XIX w. - «Cytadel».
 • Pokrycie drogi - asfalt 80%, ścieżka gruntowa 20%.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 520 (ul. Witowskiego - ul. Stryjska)

 • Początek trasy - główne wejście w park B. Chmielnickiego. Koniec trasy - wyjście z parku B. Chmielnickiego około Monumentu Sławy. Długość trasy - 0,5 km.
 • Trasa przechodzi po centralnej alei parku im. B. Chmielnickiego.
 • Pokrycie drogi -100% asfalt.

Trasa piesza miejscowego znaczenia 525 (ul. Stusa - ul. Zielona)

 • Początek trasy - ul. Stusa, 23 (wjazd w park Snopkiwski) Koniec trasy - ul. Zielona, 102. Długość trasy -1.4 km
 • Trasa przechodzi po terytorium parku Snopkiwski. Obok trasy znajduje się stadion «Ukraina».W końcu trasy - obiekt przyrodniczy - jezioro Zielone Oko i źródło.
 • Pokrycie drogi - asfalt 40%, ścieżka gruntowa 60%.

 
Reklama
English (United Kingdom)Polish (Poland)Ukrainian (UA)Russian (CIS)