«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   16 з 49   –

Геологічна будова Львова і його околиць узалежнює його гідрогеологію.

Ділювіяльні лес і піски та третинні відклади легко просочують воду. Тому то головним водоносним горизонтом є контакт крейди з третинними шарами. Джерела, що беруть свій початок на тому рівні, були знані вже в XVI ст. Води тих джерел використовувалися для споруди першого львівського водопроводу. То був ґравітаційний водопровід, тобто споруда, що спускає воду на нижчі місця тільки під впливом безпосереднього діяння сили тяжіння. Горизонт ґрунтових вод в границях забудованої частини міста, що лежить в улоговині. Полтви, змінюється в залежності від умовин, викликаних діянням людини в долині Полтви. Цей позем залежить знову від ступеня просочування алювіяльних відкладів на просторі басейну Полтви.

В міру розбудови, збільшення міста і з поліпшенням гігієнічних вимог потреба на воду дуже зросла, в зв'язку з чим розпочато будову міського водопроводу, який мав постачати потрібну кількість води. Постав він в 1899 р.

Клімат.

Клімат Львова залежить не тільки від загально-географічних умовин, але теж і від положення міста на головному європейському вододілі та від близького сусідства Карпат. Загально характеризує клімат Львова: лагідність, помірність, пологість, брак більших коливань температури.

Якщо візьмемо на увагу макроклімат Львова, то вражають помітні різниці між окремими частинами міста. Виступають вони головно між середмістям, положеним в улоговині, і периферіями, що лежать на височині.

Підставою для характеристики температури, захмарення, опадів і вітрів служать спостереження львівської політехнічної обсерваторії за 20-літній період часу тобто за роки 1919-1938.

Крива львівської температури перебігає хвилясто. Найнижчі вартості спостерігаємо в січні, потім середня температура поступово зростає з наступом весни, а в липні доходить до максимуму. З цього часу повільно спадає, в міру того, як наближується зима. Очевидячки, що в часі двадцятиріччя зауважено температури нижчі за середню.

Так в лютому 1929 р. мінімум дійшов до -32,2° Ц тоді, як в лютому 1933 р. теплота виносила аж +7,7° Ц. Абсолютний максимум + 37° Ц занотовано у Львові у вересні 1921 р.

Дані, які ілюструють кількість опадів у Львові, стверджують, що їх перебіг не є рівномірно розміщений на всі місяці. Грудень, січень, лютий і березень характеризуються малими опадами, що стоять на одній висоті і не показують тенденцій до зростання, а скоріше до знижування. В місяці травні і червні спостерігається дальше зниження кількості опадів, а в липні і серпні зростання. Сума річних опадів в 20-річному періоді зменшилася. В 1919 р. було 835,7 мм опадів, в 1938 р. тільки 704,6 мм. Відносна вологість повітря за останні 20 років хитається між 88,1% та 58,8%. Треба зазначити, що відносна вологість повітря в останніх роках зменшилася. Те можна б пояснити тим, що континентальність львівського клімату збільшилася.

Сніжний покрив триває у Львові середньо від листопада до лютого. В жовтні, березні і квітні снігових опадів мало і вони не довготривалі. Найбільшу товщину сніжного покрову стверджено в лютому 1940 р. - 64 цм.

Вітри відіграють у кліматі Львова майже вирішальну ролю. Посилення вітрів, як також процентова участь окремих напрямів, впливають рішуче на інші кліматичні елементи, як температуру, вологість, хмарність і опади. Вітри не віють однаково часто в усіх місяцях, як видно з таблиці:


Назад Вперед

–   16 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49