«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   21 з 49   –

на місцях простірних і сухих, а зі слимаків: Helicogena lutescens Ziegler, який осягає тут свого крайню західну межу.

Гірські фавністичні форми мають своїх представників на окраїнах міста (Брюховичі) і подальше (Янів).

Використання поверхні.

З усіх родів сучасного використання міської площі перше місце, беручи загально, займає житлова площа, що має абсолютну перевагу (площа під будинками, подвір'ями тощо). Вона виступає на заплавині річок, вздовж головних напрямів поширення міста, зокрема в сторону Городецького і Жовківського. Решту львівської території можна вважати окраїнними просторами. Сюди відносяться передовсім терени громад, прилучених до Львова в 1931 р. Саме у цій смузі, на окраїнах, помітна велика різниця щодо форм використання поверхні, залежна головно від фізіографії терену. На забудованій площі великого Львова виступає в першу чергу площа житлових дільниць. Вона займає 1271,40 га, що становить 19,1% всієї площі міста в його адміністративних границях до 1. VII. 1942 року, і поділяється на кілька основних частин. Центр міста розташований вздовж Адольф Гітлер Рінґ (вул. Леґіонів) і Академічної, які є віссю центру і далі в напрямі вул. Снопківської, Софії, Зеленої і Кохановського виступає кількаповерхова, найбільш інтенсивна, суцільна забудова.

Другу помітну частину міста, безпосередньо зв'язану з попередньою, що виказує на тенденцію розвитку нового центру міста в напрямі головного двірця, представляють теж суцільні і високі будови (3 - 5 поверхові). В продовженні тягнуться менш високі будови (2 - 4 пов.), більш суцільні при вул. Замарстинівській, на Знесінні і Личакові.

Далі треба вирізнити частину окраїнних малоповерхових і рідких будов, з більшою кількістю садів, городів при домах, а саме: на Клепарові, вздовж вул. Варшавської, на горішнім Замарстинові, на Знесінні вздовж Новознесінської вул., на Старім Знесінні вздовж Старознесінської, та житлові споруди сільсько-господарського типу на Кривчицях, Пасіках, Снопкові, Залізній Воді, Кульпаркові, Персенківці та Левандівці і рідкий тип будов вздовж Янівської дороги.

Площа, вкрита промисловими будовами, займає в місті 210,57 га, що становить 3,2% цілої площі міської громади. Як величина промислової площі, так 1 її процентне відношення до цілого простору Львова не характеризує належно промислового значення міста, бо більша частина малих і середніх підприємств не використовують площі спеціяльно для промислових цілей.

Площа, зайнята будовами соціяльно-культурними та суспільними, займає 236,78 га (3,6% всієї площі міста). Вони виступають переважно в центрі міста, за винятком площі, зайнятої лікарнями, як напр. для божевільних на Кульпаркові та університетськими клініками при вул. Піярів, Пекарській, св. Петра і Павла; територія спеціяльних шкіл: напр. сільськогосподарської на Снопкові, городничої на Замарстинові і нарешті частина площі, зайнята під касарні.

Останню частину забудовань творять території комунальних підприємств. Вони займають 22,96 га (0,3% загальної площі міста). В розташуванні комунальних підприємств бракує виразної концентрації. Комунальні підприємства порозкидані по різних частинах міста. Це електрівня, частина трамваєвих таборів на Городецькій та Вулецькій, водотягові установи в південних частинах міста, газівня і частина трамваєвих парків на Гаврилівні в пн. частині міста. Площа міста, яка припадає на вулиці, майдани та всякі дороги, займає 547,16 га, що у відношенні до цілої площі міста в його адміністративних границях до 1. VII. 1942 р. становить 8,2%. Загальна поверхня одних тільки вулиць дорівнює 507,65 га. Площа залізничних споруд займає 192,47 га, тобто 2,9% площі цілого міста. Більша частина залізничної площі лежить в західній частині міста, де знаходиться головний двірець, особовий і товаровий, великі залізничні верстати, тощо. Решту площі займають


Назад Вперед

–   21 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49