«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   27 з 49   –

ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР

Околиця Львова.

Як кожне місто, так і Львів має свою приміську смугу. В ній живе більша частина населення, що працює в місті; тут же знаходяться найважливіші дороги, відпочинкові центри, туди йде продовження найважливіших прогульних теренів і міської зелені, розташованої серед узгір'їв.

Велика кількість господарських, організаційних, культурних і адміністративних справ в'яже околиці Львова з містом. Впливи Львова обіймають смугу навколо Львова до 30 км. Це простір, що має багато спільних географічних, кліматичних, геологічних, мор- фографічних і економічних ознак. Ця смуга вирізнюється великими різницями краєвиду і релієфу, зокрема в поясі, що йде з північного заходу на південний схід, в формі ланки горбів Розточчя, (Кортумівка, Високий Замок, Лоншанівка, Пирогівка, Кривчиці з цікавими реліктами фльори на Хомцеві, Чортівська Скала) та горбків, що тягнуться уздовж потоків Зубри, Вибранівки, Боберки, типічних для Подільської височини. Північно-східна частина того простору, тобто околиці Куликова, Нового Яричова і Задвір'я лежать в долині Буга.

Через терен Львова, як також його давнього оточення, проходить з північного заходу на південний схід головний європейський вододіл. Долина Буга і північно-східні схили Розточчя належать до басейну Балтики, решта до Чорноморського. З причини саме такого географічного положення на вододілі бракує тут більших рік і водоймищ, за винятком західної частини, де в широкій заплавині р. Верешиці постало кілька більших ставів, що служать мешканцям Львова як терен водного спорту.

Сюди належать передусім Янівський став, а пізніше група ставів між Городком і Комарном. В нижче розташованих частинах Львова, а головню на північному сході, в долині Полтви і державного каналу, як також на заході в долині Стриховальця, простягаються більші болотяні і торф'яні комплекси.

На узгір'ях, що проходять в околиці Львова, росте ліс, що тягнеться з північного заходу на південний схід. Тому ці саме околиці Львова вважаються за найкращі щодо краєвиду і служать львівським мешканцям, як відпочинкові і прогулянкові місця.

Сфера впливів міста.

У відношенні до залізничного сполучення, львівський район лежить в смузі 9-ти ліній, що виходять із львівського залізничного вузла. В північній частині міста проходять:

1) льокальна одноколійна залізниця через Янів до Яворова;

2) одноколійна на Люблин і Варшаву, а також на Сокаль через Жовкву і Раву Руську;

3) двоколійна залізнична лінія на Кам'янку Струмілову і Луцьк;

4) двоколійна головна маґістраля в східному напрямку для швидких поїздів на Красне, Тернопіль і Київ.

В східній і південній частині міста переходять:

1) через Винники—Перемишляни — льокальна одноколійна заліаничіна лінія на Підгайці;

2) двоколійна, далекобіжна для швидких поїздів через Ходорів і Станиславів;

3) одноколійна для швидких поїздів через Миколаїв н/Дністром, Стрий і далі на Мадяірщину;

4) двоколійна головна маґістраля на Перемишль, Краків;


Назад Вперед

–   27 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49