«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   31 з 49   –

Кількість львівського населення з тих часів можна подати тільки приблизно: з кінцем XVI ст. - 16 до 18 тис., 1648 р. мало бути у Львові разом з передміщанами 30 тис. людности, а в часі переходу під Австрію тільки 20 тис. За австрійських часів Львів, як столиця краю, невпинно зростав: в 1795 р. мав 39 тис., а 1820 р.- 46 тис., в 1840 р. - 68 тис., в 1857 - 70 тис., а в 1869 р. - 87 тис. З розбудовою залізничної мережі Львів росте ще скоріше: з 1841 р. до 1869 р. приріст людности становить середньо 900 осіб в рік, а в 1869-1900 рр. вже 2400. В 1880 р. Львів став стотисячним містом. Поширення заселеної площі в зв'язку з 31 покладенням трамвайних ліній Овід 1894 р. почавши) викликало найбільший середньорічний приріст львівського населення в 1901-1910 рр., а саме: майже 5000 осіб, що становить 30,92% загального приросту. У 1910 р. Львів осягнув цифру 206 тис. мешканців (разом з військом).

Світова війна стримала, хоч не перервала зросту населення (1910 р. - 206 тис., 1921 р. - 219 тис.). Після створення великого Львова (1930 р.) шляхом прилучення підльвівських громад, число мешканців доходить приблизно до 300 тис. Середній приріст в роках 1921 до 1931 в давніх границях становив 26,23%. В загальній кількості населення Львова перевагу мало напливне населення (у 1921 р. - 56,06%, у 1931 р. - 56,33%). Внаслідок великого напливу біженців з західних земель давньої Польщі в часі польсько-німецької війни Львів став понад 1/2 міл. містом. За большевицьких часів, в травні 1940 р. Львів мав 430 тис., а в 1941 р.. після відпливу пришельців, приблизно 299 тис., з прилученими у 1942 р. громадами близько 345 тис.

Населення Львова в роках 1776 - 1942

Одночасно зі зростом населення зростала густота населення з 22 мешк. на 1 га у 1857 р. до 38 мешк. у 1921 р., до 47 мешк. у 193І р., що вказувало на щораз більше скупчення населення на терені Львова. Років 1939-1941, за яких відносини не були у ста- білізовані, не можна брати під, увагу.

Приріст населення в % в 1869 - 1941 рр.

В розвитку національних стосунків Львова дається легко вирізнити три фази: довоєнну до 1914 р., воєнну і повоєнну. У довоєнній фазі відсоток українців постійно зростав, завдяки постійній іміграції укр. сільської людности до Львова (у 1869 р. творили українці 14,2%, 1880 - 15,9%, 1890 - 17,2%, 1900 - 18,3%, 1910 - 19,2%) і слабо вменшався відс. 2 інших етнічних груп (поляки творять 1869 - 53,2%, 1880 - 53,3%, 1890 - 52,6%,, 1900 - 51,6%, 1910 - 51,2%; жиди: 1869 - 30,2%, 1880 - 28,2%, 1890 - 28,1%, 1900 - 27,8%, 1910 - 27,8%). За першої світової війни, особливо зріс відсоток жидів (1921 - 35,1%), що


Назад Вперед

–   31 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49