«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   45 з 49   –

жидівським ґеттом. На так званім жовківськім передмісті, хаотично забудованім численними старими домами, знаходиться відносно найбільше промислових підприємств, які ще погіршують і так вже погані санітарно-гігієнічні вимоги. Останні частини цієї дільниці: Замарстинів, Клепарів, Мале і Велике Голосько, Знесіння, забудовані старими домами, не мають майже цілковито уладжень публічного користування. Краківське і жовківське тільки частинно забезпечені в водопровідну мережу і каналізацію. Решта сьомої дільниці не має ані каналізації ані водопроводів. Противно - через дільницю пливе відкрита Полтва, яка є каналізаційним колектором, що відпроваджує нечистоти міста. В інших дільницях (восьмій, дев'ятій, десятій і одинадцятій), з винятком Винник, санітарно-гігієнічні умови мають сільський характер.

Вода і водопроводи.

Львів, розташований на європейськім вододілі, мав з природи некорисні водні умови. З хвилиною, як місто знайшлося серед оборонних мурів, треба було забезпечити місто водою. Тому, що численні внутрі міста криниці та зашкірні води не могли забезпечити постійного запасу здорової води, чи то в мирний час, чи на випадок війни, вирішено побудувати водопроводи на взір західноєвропейських міст. Підготовчі роботи в тій цілі розпочалися 1404 р. Пляни розбудови, збірників і водопроводів виготовив німець Петро Штехер.

З часом поширилася мережа Гравітаційних водопроводів, прибули нові збірники, які з близьких горбів постачали чисту джерельну воду для міста, розташованого в улоговині. Годі нині означити розміщення водопроводів в середньовічному Львові. З по- чатку XX от. було гравітаційних водопроводів 16. Деякі діють до сьогодні, напр. Венглінський а Погулянки.

З розростом міста виникла значно більша потреба на воду. Стали шукати нових джерел. З причини браку ґрунтових вод в найближчих околицях Львова 1901 р. побудовано і передано для користування головний водопровід, який спроваджує воду з Волі Добростанської, розташованої у віддаленні 30 км. на захід від Львова. Воду черпають з літотамнієвих шарів, прикритих в тих околицях шарами піску і пісківця, які дуже добре фільтрують опадову воду.

Пізніше збільшено кількість води спроваджуваної з Волі Добростанської. Від 1925 р. спроваджується до Львова воду зі Шкла (7 км. на пд.-зах. від Волі Добростанської), а від 1928 р. з Великополя (3 км. на пд.-схід від Волі Добростанської). Вода в тих мі- сцевостях походить теж з міоценських шарів. Кількість води, яку перепомповують станції у Волі Добростанській, Шклі і Великополі для Львова становить близько 35.000 м3 на добу. Це вода високоякісна, якою користуються в природнім стані, без фільтрування і хлорування. Вона доходить до Львова водопроводом, що в перекрою має 600 мм. Водопровід входить до Львова від сторони Янівської рогачки, переходить вул. Янівську, Казимирівську, Оперну, Галицьку, Бернардинську площу, Головну, вул., Зелену і доходить до заведення міських Водопроводів. Тут приміщуються три підземні збірники місткістю 19.000 м3.

Мережа міських водопроводів поділена на 4 пояси. Перший постачає воду нижче розташованим частинам міста і кружить нижче ізогіпси 300 м; вищі частини міста (300- 335 м над рівень моря) належать до другого пояса. Горішний пояс (третій) обіймає південну і південно-східну частину міста. Найвищі райони Львова вище ізогіпси 340 м належать до четвертого поясу. Мережу водопроводів кожного поясу забезпечує водою або безпосередньо головний руротяг, або збірники за допомогою смоків.

В останніх роках дуже розрослася мережа водопроводів на підміських просторах, прилучених до Львова. В 1930 р. загальна довжина мережі дорівнювалася 132 км, а 1940 р. близько 213 км. Сучасно мережа водопроводів охоплює майже всю площу Львова, за винятком деяких частин (Старе Знесіння, Голосько і ін.), на яких не могла бути побудована


Назад Вперед

–   45 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49