«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   46 з 49   –

з причини місцевих несприятливих умовин. Населення, що живе на тих просторах, користується водотяговими вентильовими колодязями і криницями, забезпеченими смоками.

Львівська вода належить до найдешевших артикулів першої потреби, бо 1.000 літрів коштує 40 ґр.

Очистка і каналізація.

Більша частина Львова лежить в басейні Балтику, а саме ріки Полтви. Вже віддавна вся зужита вода міста спливає до неї. Раніш Полтва плила містом незакрита. У зв'язку зі зростом міста і за нечищенням води, Полтву поступово замуровували. Тепер вся Полтва, аж до Клепарова, закрита. Звідси пливе вже відкритим коритом, якого дно і береги вило- жені камінним бруком, через Замарстинів і Знесіння далі на схід, до Буга. Тунель закритої Полтви уможливлює відплив максимальної кількости води близько 95 м3 /сек. Нормальний стан води в Полтві, що походить з джерел потоків і вод з каналів, якідоходять сюди з колекторів, становить близько 400 м3 /сек. Вода пливе тут тунельом в спеціяльнім корита. По обох сторонах корита ідуть хідники для контрольо-рів тунелю. Бічні колектори мають розміри, дорівнюючі максимальному станові води, яку тунель має перепустити. Колектори, що входять до Полтви, мають овальну, круглу або яйцеподібну форму. В місцях, де вони входять до ріки, овальні колектори мають розміри: 80X140 см - 150X230 см, круглі: 210X210 - 305X255 см, яйцеподібні: 140X170 см. Стан каналізації сучасного Львова показує ось ця табеля:

Всяке засмічення вулиць, що постає чи то через природне зужиття наверхні вулиць, чи то через занесення вулиць листям, снігом тощо, усувають самі сторожі, що мають підтримувати порядок на хідниках і вулицях в районах їхніх домів. Публічні майдани і частини вулиць, розташовані при скверах і парках, очищують самі працівники Міського заведення очистки міста.

Це заведення, що дає працю близько 400 працівникам, знаходиться при вул. Мартина. Воно займає 11 га простору, на якім, крім адміністраційних уряджень, знаходяться магазини, варстати, гаражі і стайні. Загальна поверхня вулиць і майданів Львова, яку щоденно очищується, займає близько 134 га, тобто 24% загальної поверхні вулиць і майданів міста (547,13 га).

Крім очистки міста в круг діяння цього заведення входить вивіз сміття і відпадків на місця для цього спеціяльно призначені. До цього служить моторовий і кінний табір Міського заведення очистки міста.

Загальна кількість відпадків і сміття, що їх вивозять кожного року становить близько 166.000 м3 , в тім 30.000 м3 снігу.

Для очищення головних вулиць і майданів Львова від куряви, курсують літньою порою трамваєві поливачі, що зуживають річно коло 70.000 м3 води. Всі інші хідники і вулиці поливають ручно сторожі домів. Позатим заведення очистки міста усуває також плинну нечистість у несканалізованих домах. Її вивозять асенізаційні вози до відкритої Полтви, при кінці вул. св. Мартина.

Для очистки міста від снігу використовують тягарові авта, кіннії вози, трамвайні плятформи, снігові плуги, тощо. Сніг з центру міста вивозять до закритого корита Полтви, або до більших колекторів, де спеціяльні отвори уможливлюють висипування нераз


Назад Вперед

–   46 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49