«Сучасний Львів», Олена Степанів


Назад Вперед

–   47 з 49   –

більшої кількости снігу. Такий отвір знаходиться при Марійський площі, в кількох місцях при Опернштрассе, при площі Фредри, при вул. Коперника та перед Оперним театром.

Газ і електрика.

Львівська газівня постала 1858 р. До 1930 р. продукувала вона світильний газ з кам'яного вугілля і водний з коксу. По 1930 р., як проведено до газівні газопроводи з Дашави, приступили до виробництва мішаного газу (земного з водним). Та мішанина земного газу виходить з міської газівні головними рурами, а потім розгалужується в (Протилежні боки. Загальна довжина газових проводів, які є ві користуванні міста, становить 286,1 км. Вони допроваджують газ в 4.647 домашніх сполу- чень. Загальна кількість зужитого газу різна - залежить від пори року. У 1939 р. газу спожито у Львові 49 міль. м3.

Початок електричного освітлення в місті припадає на 1900 р., використовуючи для цього силу Діючої в тому часі трамвайної електрівні, що містилась при вул. Вулецькій. Міській театр перший почав користуватись електричним струмом. Зростаюча щорічно кількість абонентів електричної енергії спонукала громаду міста Львова поширити у 1907 р. електрично-трамвайну мережу і будову нової електричної станції вартістю в 14 міл. корон.

Нова електрівня постала за Стрийським парком, на терені частини міського фільварку Персенківка (вул. Козільницька). Вона займає простір 6,25 га, на якому знаходяться всі конечні спорудження і майдани, а саме: адміністраційні будинки, кітлівня, заля машин, склади палива, тощо. Площа електрівні сполучена залізничним тором із станцією Персенківка, звідки йде вугілля для потреб електрівні. В останніх роках проведено до електрівні газопровід з Дашави і в цей спосіб унезалежнено електрівню ,від довозу вугілля. Воду для потреб турбін електрівні постачає потік Софіївіка. її збірник знаходиться при Дверніцького вул., звідки електрична станція смоків переливає воду до електрівні.

Львівська електрівня продукує змінний струм трифазовий з напругою 5.000 вольт, який перероблюють пізніше на станції трансформаторів на струм з напругою 110 чи 220 вольт. Мережа трансформаторів електрівні розміщена в різних точках міста і знаходиться чи то на терені домів, чи в окремих зелених, кіосках, розташованих по вулицях міста. Мережа каблів і повітряних ліній розводить струм з електрівні до трансформаторів, а потім з трансформаторів до абонентів електричного струму. Довжина мережі становить 159 км високої напруги і 192 км низької, загально 351 км довжини.

Крім міської електрівні, працює ще кілька менших електрівень при промислових підприємствах, що дають близько 500.000 кв/г.

Львівська електрівня постачає електричну енерґію для освітлення житлових будинків, установ і бюр, для освітлення вулиць і майданів, для промислових цілей, варстатів, фабрик, для міських трамваїв та для радіостанцій.

Від 1932 р. львівська електрівня почала передавати електричну енергію містам довкруги Львова. Зліквідовано тоді місцеві електрівні в Городку, Комарні, Жовкві, Раві Руській, Яворові і ін. Вони почали брати електричний струм із львівської електрівні. Окружна електрична мережа охоплює 38 місцевостей. Загальна довжина позаміської лінії високої напруги становить 263 км з вольтажем 30 тис. вольт. В районі, який обслугує львівська електрівня, приміщується 52 трасформатори.

Зі зростом консументів і розвитком електричної мережі наступає розбудова станції передачі електричного струму М. Е. 3. на Персенківці. Інвестиції електричних заведень виносили в останніх роках близько 5,000.000 зл.


Назад Вперед

–   47 з 49   –

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49